Voedselovergevoeligheid is een overkoepelende term voor voedselallergie en intolerantie. Het meest voorkomende is de bekende koemelkallergie bij zuigelingen.

Je kunt een erfelijke aanleg voor beide hebben, dan is de kans groter dat je een allergie of intolerantie krijgt. Het verschilt per persoon welke klachten er worden geuit. Vooral huid-, luchtweg- en maagdarmklachten komen vaak voor. Veel van deze klachten kunnen ook een andere oorzaak hebben. Het is daarom belangrijk dat de (kinder)arts andere mogelijkheden uitsluit. In sommige gevallen is het overduidelijk welk specifiek voedingsmiddel de klachten veroorzaakt, meer onderzoek is dan niet nodig. Wij zijn deskundig om jou hierin te begeleiden. Het bijhouden van een voedsel- en klachtendagboek geeft vaak veel duidelijkheid. Aan de hand daarvan kunnen we passende wijzigingen doorvoeren in je eetpatroon.

Intolerantie

Je lichaam kan op bepaalde voedingsmiddelen reageren zonder dat je een allergie hebt. Veelal kan je deze voedingsmiddelen laagdrempelig verdragen maar bij grotere innames krijg je klachten. Bekende intolerantie is lactose.

Allergie

Je afweersysteem reageert op bepaalde stoffen in je eten. Het afweersysteem maakt antistoffen aan tegen eiwitten (allergenen) die in de voeding voorkomen. Dit zorgt voor een allergische reactie. Bekende allergenen zijn koemelk, noten en gluten (coeliakie). Als je kind het risico heeft om een allergie te ontwikkelen dan is een vroege introductie van de allergenen belangrijk. Maar aandacht voor het versterken van het immuunsysteem is ook een belangrijk aspect in de behandeling. 

Kruisreactie

Er kunnen ook kruisreacties ontstaan, dit komt omdat allergenen van bepaalde voedingsmiddelen op elkaar kunnen lijken wat ook een reactie uitlokt. Heb je hooikoorts dan kan er ook sprake zijn van een kruisreactie met bepaalde voedingsmiddelen.

Samenwerking met

Nederlandse Coeliakie Vereniging
Consultatiebureau
Kinderartsen Gelderse Vallei

Dit is het aandachtsgebied van: 

Grietje Tammenga

De beweegkuur is een erkende multidisciplinaire gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het doel van de beweegkuur is het realiseren van gezondheidswinst bij mensen met overgewicht of obesitas. Het programma duurt in totaal twee jaar en de deelnemers worden individueel begeleid door een leefstijlcoach en in groepsverband door een fysiotherapeut en diëtist. Binnen Veenendaal zijn wij als praktijk onderdeel van de projectgroep die deze leefstijlinterventie binnen onze gemeente gaat uitrollen. Wilt u zich aanmelden en/of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met onze praktijk.

Samenwerking met

Eerstelijns Samenwerking Veenendaal
Sportservice Veenendaal
Fysio Holtslag
Nederveluwe
Lijf en Leven
Gezond Leefstijlcoaching
Gezond met jezelf 
Balance2BeFit

Dit is het aandachtsgebied van

Sabrina van Hardeveld

Grietje Tammenga

Wanneer u corona heeft doorgemaakt kan het zijn dat u nog last heeft van restklachten als benauwdheid, vermoeidheid, krachtverlies, vertekende of ontbreken van reuk en/of smaak, misselijkheid en/of darmklachten. Alles vraagt veel energie en is niet meer zo vanzelfsprekend zoals het normaal gesproken ging. Al deze klachten kunnen invloed hebben op de hoeveelheid voedingsstoffen die je binnenkrijgt. Of je hebt mogelijk (tijdelijk) net iets meer van bepaalde voedingsstoffen nodig ten gunste van je herstel. Hoe dit vorm te geven verschild per persoon. Wij kunnen hierin met je meedenken en je op maat adviseren.

Wist u dat er voor (ex)coronapatiënten 7 behandeluren bij de diëtist worden vergoed? Deze is maximaal voor een duur van 6 maanden en wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Binnen Veenendaal zijn wij aangesloten bij de werkgroep corona en werken wij geregeld samen met andere betrokken hulpverleners.

Fysiotherapie 

Nederveluwe
PMI Rembrandt
Fysio Holtslag
Lijf en Leven
Fysiq Vision

Ergotherapie

Ergodus
Paradocs

Logopedie

Berkel Logopedie
TACT Logopedie

Dit is het aandachtsgebied van

Sabrina van Hardeveld

Wij kunnen samen met u goed in kaart brengen welke relatie er is tussen uw eetpatroon en uw klachten. Los van uw voeding wordt er ook gekeken of andere factoren als stress, inactiviteit en medicatie een rol spelen bij uw klachten. Veel gehoorde klachten zijn buikpijn, buikkrampen, problemen met het ontlastingspatroon, opgeblazen buik en/of winderigheid. Aan de hand van de uitkomsten stellen we gezamenlijk een persoonlijk advies voor u op. De nadruk wordt gelegd op allerlei praktische tips en adviezen waardoor uw klachten verminderen of zelfs verdwijnen.

FODMaP

Wanneer uw darmklachten blijven aanhouden ondanks het optimaliseren van je leefstijl dan kan het FODMaP-dieet een volgende stap zijn. Het is aan te raden om dit onder begeleiding van een diëtist te doen. Gedurende een periode van 4 tot 6 weken laat u allerlei producten weg. Na de eerste fase gaat u de weggelaten producten weer introduceren. In deze herintroductiefase blijkt voor welke FODMaP-groep(en) u gevoelig bent. Op basis hiervan

kunt u vervolgens een “dieet op maat” volgen waarbij wij u ondersteunen door middel van praktische tips en adviezen.

Samenwerking met

Psychosomatiek Oprel
Boelens Oefentherapie 
Oefentherapie Elders 
Damiët Oppenoorth, hypotherapeut 
MDL-artsen Ziekenhuis Gelderse Vallei
MDL-artsen Rijnstate

Dit is het aandachtsgebied van

Grietje Tammenga

Annemijn Beekman

Emma Huijs

Eetgedrag is een complex gedrag dat beïnvloed wordt door verschillende factoren zowel intern (bijvoorbeeld honger, emotie of stress) als extern (bijvoorbeeld portiegrootte, reclame of geuren) als eetgedrag van je omgeving. Het eetgedrag is verwerven in je eetgewoonten en veelal gebeurt dit onbewust. Bij de ene persoon speelt dit nauwelijks terwijl het bij een ander in grote mate aanwezig is. Er is een onderverdeling in drie type eters, soms kan het ook een combinatie zijn.

Emotie eter

Emoties, trauma en stress kunnen een rol spelen bij teveel, te weinig en/of verkeerd eten. Er ontstaat dan een gewoonte om gevoelens en emoties ‘weg te eten’. Dit gebeurt vaak onbewust. Dit herkennen is een stap in de richting van gedragsverandering. Gezamenlijk kijken we waar jou knelpunten liggen en wat helpend kan zijn om hier verandering in aan te brengen. Ingezoomd op de kleine veranderingen aangezien deze gewoontes vaak diep geworteld liggen en tijd nodig hebben om grip op te krijgen.

Externe eter

Je bent vooral gevoelig voor externe prikkels, hierdoor kom je snel in de verleiding en kan je dit moeilijk weerstaan. Hierbij is het vooral belangrijk dat je de momenten leert herkennen waar dit bij jou van toepassing is. Voorkom dat je deze situaties gaat mijden, dit is niet vol te houden in de toekomst. We gaan juist de uitdaging aan om samen een strategie te bedenken zodat je meer weerstand kunt bieden.

Lijngerichte eter

Je zit in een vicieuze cirkel van willen afvallen, die niet kunnen volhouden, het dieet loslaten, weer terugvallen in oude patroon en weer opnieuw beginnen met afvallen. Het lukt meer niet om deze cirkel te doorbreken. Dit kun je doorbreken met inzicht, zelfacceptatie maar ook een doelgerichte aanpak is nodig om hieruit te gaan komen. Met kleine stapjes, op je eigen tempo met veranderingen die bij jou passend zijn. 

Samenwerking met

Emotie eten de baas
Mindful eten
De Binnenplaats
Propersona
Eleos
De Hoop
GGZ
Indigo

Praktijkondersteuner GGZ (verbonden aan uw huisartsenpraktijk)

Dit is het aandachtsgebied van

Grietje Tammenga

Sabrina van Hardeveld

Als iemand lijdt aan een eetstoornis dan wil dit zeggen dat diegene voortdurend bezig is met eten, lichaamsgewicht, lichaamsbeeld en mogelijk overcompensatie met braken en/of overmatig bewegen. Het gevolg hiervan is dat je niet meer normaal kan functioneren. Eetstoornissen kunnen zich op verschillende manieren uiten: anorexia, boulimia of dagelijkse eetbuien. ARFID is ook een vorm: er wordt dan heel eenzijdig en weinig gevarieerd gegeten of er is angst voor nare gevoelens die eten met zich mee kan brengen.

Tijdens onze afspraken bespreken we onder andere de gevolgen van het huidige eetgedrag en helpen we je meer inzicht te geven tussen de relatie met eten en je gevoel. De functie van de eetstoornis komt ook aan bod. Wat is de achtergrond van het ontstaan van het probleem en welke hulp is passend om te werken aan onderliggende problematiek? Tevens begeleiden we je om je houding tegenover eten dusdanig te veranderen dat situaties van eetbuien of juist niet eten voorkomen kan worden. 

Vroegtijdige sigmalering en behandeling is erg belangrijk om zo te voorkomen dat het verkeerde eetgedrag een ingesleten patroon gaat worden. Samenwerking met andere disciplines is daarom essentieel.

Samenwerking met

Karakter
Altrecht Eetstoornissen Rintveld (GGZ instelling voor behandeling van eetstoornissen)
Amarum (GGZ instelling voor behandeling van eetstoornissen)
Human Concern (GGZ instelling voor behandeling eetstoornissen door ervaringsdeskundigen)
Nederlandse academie eetstoornissen
Proud 2 be me (voor allerlei vragen over eetproblemen en eetstoornissen)
Diana Steenbakkers (GZ psycholoog)
De Binnenplaats
Izta Noa (praktijkhuizen voor eetstoornissen)
Pro Persona (GGZ instelling voor behandeling van psychische klachten)
Psychologenpraktijk Rigterink
Libraz (snelle inschatting en eerste interventie integrale aanpak. Intensieve samenwerking met ketenpartners en aanpak onderliggende problemen)
99gram (website voor vragen over eetstoornissen)
Nederlandse Patiënten Vereniging Eetstoornissen (o.a. ondersteuning voor ouders)

Dit is het aandachtsgebied van

Grietje Tammenga

Emma Huijs

Annemijn Beekman (januari'23 scholing afgerond, onder supervisie van Grietje zal zij deze begeleiding ook oppakken binnen onze praktijk)

Ieder kind is anders en zo ook iedere behandeling. Wij kijken onder andere naar de eetgewoonten en leefstijl van het kind en van het gezin. Ons doel is om het behandelplan zo goed mogelijk hier op aan te passen. Voedings- en eetproblemen bij kinderen komen erg veel voor en de oorzaak wordt vaak bepaald door meerdere factoren. Wanneer een kind niet kan- of wil eten dan vergt dit veel van ouders/verzorgers. Wij kunnen u helpen om het voedingspatroon te optimaliseren zodat er verantwoord, en met plezier, gegeten kan worden.

Wist je dat voor kinderen tot 18 jaar geen eigen risico geldt?

Binnen Veenendaal zijn wij onderdeel van het behandelteam van het leefstijlprogramma ‘Kanjers’. Dit programma is gericht op kinderen van 8 tot 13 jaar die een gezonde gewicht willen.

Samenwerking met

Paradocs
Fysiq Vision
Fit en Vaardig
CJG Veenendaal
Kinderartsen Ziekenhuis Gelderse Vallei
GGZ Veenendaal
TACT Logopedie
De Binnenplaats

Dit is het aandachtsgebied van

Annemijn Beekman

Grietje Tammenga

Een gezonde leefstijl, in het bijzonder voedingsgedrag, krijgt een steeds groter belang binnen de geneeskunde en zorg. Het wordt steeds duidelijker dat we ons ziek kunnen eten maar ook beter. Waar we vroeger dachten dat onze genen allesbepalend waren, weten we nu dat dit niet zo is. Ruim 80% van de meest voorkomende chronische ziekten zijn leefstijl gerelateerd. Het beste en bekende voorbeeld is natuurlijk diabetes type 2 maar kan ook gelden voor onder andere een hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Wij gaan graag met je in gesprek om gezamenlijk te kijken welke doelen je wilt stellen en denken met je mee in de praktische uitvoer. Mogelijk resulteert dit wel in minder gebruik van medicijnen of mogelijk het staken van medicatie.

Samenwerking met

Arts en Leefstijl
Keer Diabetes Om
Puur Gezond

Dit is het aandachtsgebied van

Grietje Tammenga

Sabrina van Hardeveld

Annemijn Beekman

Emma Huijs

Wanneer u overweegt het traject van een maagverkleining in te gaan is het aan te bevelen om in aanloop van de screening al te starten met consulten bij een diëtist in uw woonplaats. Het gaat namelijk om een levenslange verandering van eten en drinken. Hoe eerder je daarmee in de voorbereiding mee start des te makkelijker je het kan toepassen na de verkleining. In het voortraject is er aandacht voor het stapsgewijs veranderen van je leefstijl passend bij een maagverkleining en eventuele persoonlijke valkuilen. Voor de een gaat dit om enkele kleine aanpassingen terwijl het voor de ander om een grote verandering gaat. Ook na de maagverkleining kunnen wij u blijven begeleiden.

Wist je dat er enkele vereiste zijn om in aanmerking te komen voor een maagverkleining?

BMI > 40 of BMI > 35 met minimaal twee comorbiditeiten (diabetes, hoge bloeddruk, slaapapneu, hoog cholesterol of slijtage aan gewrichten) en in de afgelopen vijf jaar onder begeleiding gestaan van een diëtist.

Samenwerking met

NOK Nieuwegein
NOK Arnhem
Vitalys
Spaarne Gasthuis 

Dit is het aandachtsgebied van

Sabrina van Hardeveld

Wij zijn aangesloten bij het multidisciplinaire samenwerkingsverband ‘thuis verder’. Hierin richten wij ons op de behandeling van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel zoals CVA, Parkinson en MS. Het team bestaat uit onder andere een ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, ambulante zorg en neuroverpleegkundige en heeft als doel de persoon in zijn/haar eigen leefomgeving kwalitatief goede revalidatiezorg te bieden. Binnen het team zorgen we dat de behandelingen goed op elkaar aansluiten. Voeding speelt een belangrijke rol binnen de revalidatie. Gezamenlijk kijken we waar de hulpvraag ligt en hoe we dit kunnen vertalen naar praktische adviezen.

Samenwerking met

Thuis Verder
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Ergotherapeuten Zorggroep Charim
Berkel Logopedie
Fysio Holtslag
Vitras

Dit is het aandachtsgebied van

Grietje Tammenga

Wanneer de diagnose kanker is gesteld dan komt er veel op je af. Voor iedereen is de aanloop na de diagnose en de behandeling anders en dat kan ook van invloed zijn op onder andere eten en/of gewicht. Goede voeding helpt bij een optimale start en vervolg van de behandelingen en draagt bij aan het herstel na de behandeling.

Door de ziekte en/of de behandeling komen problemen met eten vaak voor. Zo kan eten niet meer vanzelfsprekend lekker en leuk zijn, het kan je smaak aantasten, de behandeling heeft misselijkheid als bijwerking of je eetlust verslechterd. Dit kan leiden tot een onvolwaardig eetpatroon met bijvoorbeeld ongewenst gewichtsverlies als gevolg. Dit kan je kwetsbaarder maken waardoor je de behandeling mogelijk slechter verdraagt.

Anderzijds kan er ook sprake zijn bij ongewenste gewichtstoename. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: verminderde lichaamsbeweging, hormoontherapie, de overgang, bepaalde soorten medicijnen of vochtophopingen onder de huid.

Kortom er kunnen veel voedingsvragen spelen en we kijken graag met u mee wat in uw specifieke situatie nodig is.

Samenwerking met

Voeding en Kanker Info

Dit is het aandachtsgebied van

Sabrina van Hardeveld


Naarmate we ouder worden, worden we kwetsbaarder en wordt een goede gezondheid steeds belangrijker. Een goede gezondheid gaat hand in hand met een gezond en optimaal eetpatroon afgestemd op uw persoonlijke situatie. Zo kan het zijn dat u op krachten moet komen na een operatie, u kunt door ziekte niet meer alles eten, u heeft moeite met kauwen en slikken waardoor de voeding aangepast moet worden, u verliest te veel gewicht of u wil in het algemeen weten of uw voeding volwaardig is. Dit zijn allemaal vraagstukken waarin we samen met u bekijken waar voor u de mogelijkheden liggen om uw voeding te optimaliseren naar uw omstandigheden.

Wist u dat we ook op huisbezoek kunnen komen? Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om naar de praktijk te komen, dan komen we bij u langs. Belangrijk is wel dat uw huisarts op de verwijsbrief vermeld dat een huisbezoek wenselijk is.

Samenwerking met

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Zorggroep Charim Veenendaal
Quarijn Veenendaal
Happy Nurse
Opella
Lelie Zorggroep
Buurtzorg
Vitras

Praktijkondersteuners ouderzorg (verbonden aan uw huisartsenpraktijk)

Dit is het aandachtsgebied van:

Sabrina van Hardeveld

Annemijn Beekman

In eerste instantie is het uitgangspunt om de voeding te optimaliseren met normale producten uit de winkel. Mocht blijken dat dit onvoldoende toereikend is kunnen we uitwijken naar (tijdelijke) bijvoeding. In de meeste situaties is dit afdoende. Desondanks kan het soms zijn dat u langdurig onvoldoende kan of mag eten en drinken vanwege ziekte, behandeling of operatie. Het kan dan zijn dat er in overleg met u en uw huisarts (of behandeld specialist) gekozen wordt voor sondevoeding. Hierin hebben wij oog voor uw situatie en kijken we samen met u hoe we dit het beste kunnen inpassen in uw dagelijks leven.

Wist u dat zowel drinkvoeding als sondevoeding worden vergoed vanuit de basisverzekering? De diëtist schrijft voor een bepaalde termijn een machtiging uit voor dieetpreparaten en dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Binnen Veenendaal werken wij samen met verschillende thuiszorgorganisatie. Zij plaatsen de sonde en begeleiden u bij alles wat er bij komt kijken.

Samenwerking met thuiszorgorganisaties 

Happy Nurse
Opella
Lelie Zorggroep
Buurtzorg
Vitras

Dit is het aandachtsgebied van

Sabrina van Hardeveld

Als sporter is het belangrijk om voldoende én de juiste voeding binnen te krijgen voor, tijdens en na je inspanning. Maar ook in het dagelijks leven. Dit zorgt ervoor dat je optimaal kunt presteren maar ook gezond blijft en je lichaam de dagelijkse energie kan gebruiken die het nodig heeft om basisfuncties uit te voeren. Wie denkt dat dit alleen geldt voor topatleten heeft het mis. Juist ook voor recreatieve sporters is dit erg belangrijk. Samen kunnen we kijken naar hoe we jouw voedingspatroon kunnen aanpassen om zo jouw sportprestaties te verbeteren en gezond te blijven.

Dit is het aandachtsgebied van

Emma Huijs

Endometriose

Mensen met endometriose hebben vaak ernstige (buik)klachten, die de kwaliteit van leven kunnen beperken. Als persoon kan het waardevol zijn om ook zelf regie te hebben in een behandeling. Als diëtist heb ik onderzoek gedaan naar voeding en endometriose om zo met behulp van wetenschappelijke onderbouwde voedingsadviezen samen te kijken naar hoe we jouw klachten kunnen verlichten. Want vanuit het huidige wetenschappelijk bewijs kunnen voedings- en leefstijlfactoren invloed hebben op de aanwezigheid van ontstekingen in het lichaam, oestrogeenactiviteit, de menstruatiecyclus en het prostaglandinemetabolisme. Dit betekent dat aanpassingen in de voeding kunnen zorgen voor vermindering van klachten als gevolg van endometriose.

PCOS

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een gezondere leefstijl bijdraagt aan een natuurlijk herstel van de hormoonbalans. Naast voeding hebben ook andere leefstijlfactoren invloed op PCOS. Denk hierbij aan slaap, ontspanning, bewegen, roken en alcohol.

Lipoedeem

Lipoedeem kan niet worden genezen. Een goed beweeg- en eetpatroon kan de verdere ontwikkeling van lipoedeem wel vertragen en daarmee pijnklachten verlichten. Samen kijken we naar je huidige eetpatroon, jou wensen en verwachtingen en stellen vanuit daar een plan op hoe we tot leefstijlverandering kunnen komen.

Overgang

Tijdens de overgang kun je ineens veel makkelijker aankomen als voorheen of je hebt meer moeite om op gewicht te blijven. Je lichaam veranderd in samenstelling: een gedeelte spiermassa wordt omgezet in vetmassa. Daarbij kunnen veranderde hormonen ook allerlei andere klachten veroorzaken. Een gezond en evenwichtig voedingspatroon met onder andere voldoende vitamines, mineralen, eiwitten, gezonde vetten en vezels en een gezonde leefstijl zijn belangrijke ingrediënten voor een gezonde hormoonhuishouding en zo min mogelijk overgangsklachten. Wij helpen je graag hier een weg in te vinden.

Endometriose is het aandachtsgebied van

Emma Huijs 

PCOS, lipoedeem en de overgang zijn de aandachtsgebieden van 

Grietje Tammenga 

Moeder en kind

Als je zwanger wilt worden is voeding en leefstijl belangrijk. Zowel voor de moeder als bij de vader. Een gezonde leefstijl voor de zwangerschap heeft een positief effect op de ontwikkeling van het ongeboren kind en geeft minder complicaties bij de bevalling. Zowel bij een kinderwens als tijdens de zwangerschap kunnen wij met jullie meedenken hoe we een vorm kunnen geven aan goede en optimale voeding.

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes is een tijdelijke vorm van diabetes. Tijdens de zwangerschap reageert het lichaam onder invloed van hormonen tijdelijk minder goed op insuline. Bij het merendeel van de zwangerschappen maakt het lichaam extra insuline aan. Bij zwangerschapsdiabetes gebeurt dit onvoldoende. Middels voeding en leefstijl kan er vaak veel winst behaald worden. Hierdoor kan het toch lukken om je waarden zonder medicatie of insuline onder controle te houden gedurende de resterende zwangerschap. We brengen graag met je in kaart hoe je eetpatroon en leefstijl er nu uit zien en kijken samen waar passende veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Hierin blijven we ook oog houden voor jullie kindje.

Wist je dat we in Veenendaal samen werken met Verloskundigen Veenendaal in het kader van zwangerschapsdiabetes. Wanneer uit de suikertest blijkt dat de zwangere een verhoogde suikerwaarden heeft en er is geen sprake van verdere complicaties dan wordt zij doorverwezen naar onze praktijk. Middels wekelijkse thuismetingen worden de glucosewaarden gemonitord en wordt de voeding hierop afgestemd. Met als doel een verwijzing naar de tweede lijn te voorkomen.

Borstvoeding

Borstvoeding geven gaat niet vanzelf. Een goede voorbereiding en kennis hoe borstvoeding werkt is heel belangrijk. Mocht je tegen problemen aanlopen als een te laag gewicht, teveel afvallen, allergieproblemen (koemelkallergie) bij je baby dat kunnen wij je helpen met een persoonlijk voedingsadvies.

Samenwerking met

Eerstelijns Samenwerking Veenendaal
Creation
Verloskundigen Veenendaal
Ooienvaar Ede
Verloskundige praktijk Eva (Ede)

Dit is het aandachtsgebied van

Sabrina van Hardeveld 

Grietje Tammenga